Balık Çeşitleri-K

Balık Çeşitleri-K
Balık Çeşitleri-K

Pratik Bilgiler » Balık Çeşitleri-K

Balık Çeşitleri-K malzemeleri;

Karaburun
KABABURUN (Chondrostoma nasus) Nose

 • Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. 
 • Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar. 
 • Boyları 25-40, en çok 50 santimetre olur.
 • Taşlara yapışık yosunlar, bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir.
 • Mart-mayıs arası ürer ve 100,000’e yakın yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr. 
 • Farklı türleri, bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir.
Kadife
KADİFE BALIĞI (Tınca tinca) Tench
 • Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. 
 • Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur. 
 • Planktonlar, küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. 
 • Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır.
 • Mayıs-haziran arası üreme yapar. 
 • Eti lezzetlidir. 
 • Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. 
 • Sportif yönü zevklidir.
Kağıt Balığı
KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus)
 • Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. 
 • Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde, göç etmeyip ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar, omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenen, boyları 3 metre olabilen bir balıktır. 
 • Karadeniz’de rastlanmaz, diğer denizlerde seyrek görülür. 
 • Sakin, yavaş ve ahenkli yüzen, sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. 
 • Bahara doğru sahillere sokularak iklim şartlarına göre yaz boyunca ürer. 
 • İlginç bir balık olarak denizleri süsler.
Kalkan
KALKAN (Psetta maxima)
 • Bir dip balığı olan kalkan, Karadeniz’in en tanınmış balıklarındandır. 
 • Boğazlar, Marmara, Ege ve Akdeniz’de seyrek rastlanır. 
 • Gezici balık değildir. 
 • Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. 
 • Batı Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi’nde, kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. 
 • 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı, 1 metre boya erişebilir. 
 • Sahillerde 5-10 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. 
 • Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. 
 • Erkekleri 5-6, dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. 
 • Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. 
 • Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir.
Kanatlı Kırlangıç Balığı
KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans)
 • Boyları 50
 • santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar, güzel ve
 • bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz’de yaşar. Su yüzeyinden 1-1.5 metre yüksekte
 • 1-10 saniyelik sürede 30-35 m.’lik uçuşlarla denizleri süsler. Suların
 • ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak, mayıs-temmuz arası ürer. 10-80 metre
 • derinliklerde yumuşakçalar, kabuklular ve böceklerle beslenir.
KARAGÖZ (Diplodus vulgaris)

 • Bütün denizlerimizde, çoğunlukla Marmara ve Ege’de ılıman suların kayalıklarında yaşayan,
 • bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. 
 • Sürüler halinde yaşar. 
 • Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. 
 • Çeşitli türleri sularımızda yaşar. 
 • Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. 
 • Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır.


Kayış Balığı
KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum)
 • Denizlerimizde seyrek rastlanan, 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde, üstü bitkilerle
 • örtülü kumsal, çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır.
 • Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. 
 • Boylan 30 santimetre olabilir. 
 • Bahar-yaz sonu üreme yapıp 15-18,000 yumurta döker. 
 • Eti lezzetlidir.
 • Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur.


KEDİ BALIĞI (Scyliorhinus canicula)
 • Köpekbalığı ailesindendir. 
 • Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1,000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. Kabuklular, omurgasızlar ve balıklarla beslenir. 
 • Boyları ortalama 80-150 santimetre olur. 
 • Kuşlar gibi çiftleşip, yumurtlayarak ürer. 
 • Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar arasına bırakır. 
 • Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. 
 • Kuluçka süresi 15 gündür.
 •  Eti lezzetli olup yenilebilir. 
 • Aynca sportif avcılığı da yapılır.


KELER (Squatina sguatina)
 • Köpekbalığı ailesindendir. 
 • Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında, kumlu, çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. 
 • Boyu 2 metreye ulaşabilir. 
 • Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları, omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek
 • beslenir. 
 • Bahar sonu yaz aylannda dişiler, gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. 
 • 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. 
 • Yüzgeçlerinin eti yenebilir, karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir.

Kıkla Lapin
KIKLA LAPİN (Labrus berggylta)
 • Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde yaşar. 
 • Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. 
 • Boyları 30-40, en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. 
 • Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. 
 • Dişleri çok kuvvetlidir. 
 • Üremeye yakın erkekleri, deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. 
 • Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. 
 • Eti lezzetlidir.
 • Aynca sportif avcılığı değerlidir.

Kırlangıç


KIRLANGIÇ (Trigüa lucema)
 • Ege, Akdeniz ve Marmara’nın fazla göç etmeyen, yerli balığıdır. 
 • Kısmen Karadeniz’de rastlanır.
 • Ilık denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. 
 • Küçüklerine derviş balığı da denir. 
 • Ortalama 25-50 santimetre olur. 
 • 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. 15-20 yıllık yaşamı vardır. 
 • 3 yaşında olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. 
 • Küçük kabuklular, yumuşakçalar, deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. 
 • Etinin lezzet ve yararıyla, her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. 
 • Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir.

Kırma Mercan
KIRMA MERCAN (Pagellus aceme)
 • Mercan ailesindendir.
 • 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir.
 • Yaşam çevresi taşlık, kayalık ve dibe yakın yerlerdir.
 • Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir.
 • Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir.
 • Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege’de bolca bulunur.
 • Ekonomik değeri yüksektir.
 • Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer.
 • Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir.


Balık Çeşitleri-K uygulama aşamaları;

Kırmızı Havuz Balığı
KIRMIZI HAVUZ BALIĞI

 • Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri gibidir.
 • 15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. 
 • Çin’de ve Japonya’da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır.

Kızılgöz

KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Maggot
 • Karadeniz, Trakya, Marmara ve Kuzey Batı Anadolu’nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar.
 • 25-30, en çok 50 santimetreye büyür. 
 • Kızılkanatla büyük benzerliği vardır.
 • Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. 
 • Bahar aylarında ürer ve 50-100,000
 • yumurta bırakır.. 
 • Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır.
 • Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir.

Kızıl Kanat

KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus) Perch
 • Kuzey Anadolu’da
 • soğuk olmayan ağır akışlı nehirler, göl ve göletlerin yumuşak tabanlı
 • zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. 20-40
 • santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp
 • kg/ağırlığına göre 600,000 yumurta döker. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı
 • olduğu için makbul değildir. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir
 • yemdir.

Kocaağız

KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Asp
 • Trakya, Marmara ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. 
 • Ortalama 60-80, en çok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. 
 • Etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenir. 
 • Erginleri yalnız dolaşır.
 • Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100,000 yumurta verir. 
 • Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. 
 • Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. 
 • Yaşam karakteri bu balığın aynı olan “apsvorax” türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. 
 • Sis balığı olarak tanınır. 
 • Boyları 40 santimetre olur.

Kolyoz

KOLYOZ (Scomber japonicus)
 • Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. 
 • Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. 
 • Büyük Okyanus’ta da sürüler halinde yaşar. 
 • Küçük balıklar, yavrular ve planktonlarla beslenir. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400,000 yumurtasını denize bırakır. 
 • Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber, taze-kuru-Tuz lu olarak bol tüketilen bir balıktır.

Kömürcü Kayası

KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger)
 • Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın, bazen de acı su bölgelerinde, 75 metreye kadar derinliklerin kumlu, çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar. 
 • Boyları en çok 18-19 santimetre olabilir. 
 • Mart-mayıs arasında 1,000-6,000 arasında yumurta vererek ürer. 
 • Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. 
 • Küçük kabuklular, yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. 
 • Eti beyaz, lezzetli ve yararlıdır.

Küçük Kayabalığı

KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman)
 • Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde
 • acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. Boyu 18-22, en çok 25 santimetre olur. 
 • Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. 
 • Nisan-mayıs arası doğan yavrulara, erkek bekçilik yapar. 
 • Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz, lezzetli ve yararlıdır. 
 • Ekonomik değeri bölgelere göre değişir.

Kum Trakonyası

KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus)
 • Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında ömür geçirir. Beslendiği küçük balıklar, böcek, yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. 
 • En fazla 50 santimetreye büyüyebilir.
 • Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. 
 • Eti lezzetli olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur.
 • Kışı derin sularda geçirip, mart başından itibaren sığlara sokulup, yaz sonuna kadar üreme yapar.

Kupes

KUPES (Boops boops)
 • Altınkuşak da denir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. 
 • Akdeniz, Ege ve Marmara’da bulunur.
 • Marmara’dakilerin bir bölümü Karadeniz’e çıkar ve döner. 
 • Yosunlar, balık yavruları ve kabuklularla beslenir. 
 • Boyları 15-25, en çok 35 santimetre olur.
 • Üremelerini bahar sonunda yapar. 
 • Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. 
 • Eti lezzetlidir. Ancak bölgesel değerlenir.

Kurbağa Balığı

KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber)
 • Akdeniz, Ege ve Marmara’da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başırıın üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp, avlar. 
 • Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acı su bölgelerine sokulup
 • temmuz-eylül arasında üreme yapar.
 •  Kg./ağırlığına göre 10,000-20,000 yumurta döker. 
 • Yavrular, önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir.
 • Eti lezzetlidir. 
 • Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır.


.

Türk Mutfağı Pratik Bilgiler Balık çeşitleri-k TarifiBenzer Tarifler

Menü Planlama

Menüdeki yemeklerin sıralaması:Soğuk ordövrler,Çorbalar,Ara sıcak ...

Balık Çeşitleri-L-M-N-O

MEZGİT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz’de bol, diğer de ...

Balık Pişirme Teknikleri

Palamutların karnı yarılmaz, bağırsaklar kulaklardan çekilerek çı ...