Balık Çeşitleri-D-E-F

Balık Çeşitleri-D-E-F
Balık Çeşitleri-D-E-F

Pratik Bilgiler » Balık Çeşitleri-D-E-F

Balık Çeşitleri-D-E-F malzemeleri;

Dağ Alası
DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma)

 • Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak ve temiz sularında yaşar.
 • Zaman zaman nehirlere de girer.
 • Bilimsel olarak dünyanın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp, geliştiği teorisi vardır.
 • Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye; ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir.
 • 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır.
 • Dişileri yaklaşık 3,500 yumurta bırakır.
 • Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.

Deniz Alası
DENİZ ALASI (Salmo trutta Iabrax)
 • Karadeniz alabalığı, som balığı olarak da tanınır.
 • Somon balığı ile hem arkabalığı, hem de benzerliği vardır.
 • Bir türü de Akdeniz'de yaşar.
 • Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan, en çok 100 santimetre ve 25 kilograma erişenlerine rastlanır.
 • Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek için nehirlere girer.
 • Ağırlığına oranla 2,000-16,000 yumurta döker.
 • Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir balıktır.
 • Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir.
 • Eti çok lezzetli olduğu gibi, yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir.
 • Ekonomik değeri çok yüksektir.

Dere Alabalığı
DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)
 • Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar.
 • Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez.
 • Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir.
 • Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir.
 • Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır.
 • Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer.
 • En değerli tatlı su balıklarından biridir.
 • Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Dere Kaya Balığı
DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio)
 • Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır.
 • 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır.
 • Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü geçirir.
 • Nisan-haziranda 12 - 18° C sularda haftalık aralıklarla ürer; dişileri 1,000-3,000 yumurta verir.
 • Eti lezzetlidir.
 • Büyük balıkları avlamak için yem olarak da kullanılır.

Dere Pisisi
DERE PİSİSİ (Pleeuronectes Besus)
 • Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür.
 • Akdeniz'de fazla rastlanır.
 • Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar.
 • Ortalama 25-30, en çok 50 santimetre boyda olur.
 • Etçil bir balıktır.
 • Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800,000 yumurta bırakır.
 • Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

Dikence
DİKENCE (Gasterosteus aculeatus)
 • Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır.
 • Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır.
 • Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1,000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması, dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar.
 • Ekonomik bir değeri yoktur.

Dikenli Kırlangıç
DİKENLİ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus)
 • Kırlangıç ailesinin bir türüdür.
 • Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu, yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır.
 • Ege, Akdeniz ve Marmara'da bulunur.
 • Karadeniz'de rastlanmaz.
 • En çok 45 santimetre boyda olur.
 • Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır.
 • Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda, bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar.
 • Eti lezzetlli ve yararlıdır.
 • Ekonomik değeri vardır.

Dikenli Öksüz
DİKENLİ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum)
 • İsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur.
 • Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin 30-400 metreye varan derinliklerin kumlu, çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar.
 • Boyları 10-15, en çok 30 santimetre olabilir.
 • Küçüklerine mıcır, büyüklerine çuka denir.
 • Çiftler halinde gezerek yosunlar, otlar, yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir.
 • Mayıs-temmuz arası ürer.
 • Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur.


Balık Çeşitleri-D-E-F uygulama aşamaları;

Dil Balığı
DİL BALIĞI (Amogtossus latema)

 1. Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde, kumlu, çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar.
 2. Boyları 20-25 santimetre olur.
 3. Dipteki omurgasızlar, küçük balıklar ve böceklerle beslenir.
 4. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar.
 5. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur.
 6. Genelde her mevsimde bulunan, ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır.

Dülger
DÜLGER (Zeus faber)
 • Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı, geçici balıktır.
 • Mayısta Marmara'dan Karadeniz'e çıkar.
 • Akdeniz, Ege, Marmara ve kısmen de Karadeniz'de yaşayan, kalın pullarla örtülü dülger balığı, etobur bir balıktır.
 • Büyük ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer.
 • Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaşar.
 • Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür.
 • Dülger balığı, İzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber, dikenli peygamber balığı olarak da tanılır.
 • Eti lezzetli, beyaz ve yararlıdır.

Egrez
EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba)
 • Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir.
 • Düz ve ağır akışlı suların, kumluk, çamurlu zeminlerinde yaşar.
 • Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450-500 gram ağırlıkta olur.
 • 3-4 yaşırıda olgunluğa erişip mayıs-haziran arası üreme yapar.
 • Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır.

Elektrik Balığı
ELEKTRİK BALIĞl (Torpedo marmorata)
Bir köpek balığı türüdür.
Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar.
Boyu 150 santimetre olabilir.
Genelde avlanmak için veya tehlike halinde 100-220 volta varan, insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar.
Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer.
Dişileri 14-15 canlı yavru yapar.
Eti yenebilir, fakat ülkemizde fazla tüketilmez.

Eşkina
EŞKİNA (Scıana umbra)
 • Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık, kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar.
 • Bütün denizlerimizde bulunur.
 • Gezgin bir balık değildir.
 • Aynı zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır.
 • Bahar sonu, yaz aylarında üreyen eşkina, 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir.
 • Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir.

Fangri Mercan
FANGRİ MERCAN (Sparus pagrus)
 • Bir mercan türüdür.
 • Ortalama 25-35, en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde, Güney Ege ve Akdeniz'de yaygın bulunan kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır.
 • Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar.
 • Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer.
 • Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır, ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir.

Fener Balığı
FENER (Lophius piscatorius)
 • Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan, boyları 2 metreye erişebilen, bir dip balığıdır.
 • Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar.
 • Pulsuz ve çıplak vücudunu kapsayan sıvı, insan cildi için tehlikelidir.
 • Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer.
 • 6-7 yaşında bir dişi, 1 milyon yumurta verir.
 • Eti beyaz ve çok lezzetlidir.
 • Ekonomik değeri yüksektir.
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı, ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir.


.

Türk Mutfağı Pratik Bilgiler Balık çeşitleri-d-e-f TarifiBenzer Tarifler

Hangi Ot ve Baharat Hangi Balıkla Yenir

Hangi Ot ve Baharat Hangi Balıkla Yenir P { margin-bottom: ...

Taze Abaza Peyniri

Taze Abaza Peyniri; On litre süt bir tencereye konarak ocakta ılı ...

Kurbanlık Koyun Etinin Hazırlanması

Kurbanlık Koyun Etinin Hazırlanması ...