Balık Çeşitleri-L-M-N-O

Balık Çeşitleri-L-M-N-O
Balık Çeşitleri-L-M-N-O

Pratik Bilgiler » Balık Çeşitleri-L-M-N-O

Balık Çeşitleri-L-M-N-O malzemeleri;

Loahoz/Grida
LAHOZ/GİRİDA (Epinephelus aeneus)

 • Ege ve özellikle Akdeniz’de yaygın bulunan, boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. 
 • Fazla derinlere gitmeden kayalık, taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. 
 • Oldukça yırtıcı, etçil bir balıktır. 
 • İrili ufaklı her türlü kabuklular, omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. 
 • Mayıs-haziran arasında üreme yapar. 
 • Akdeniz’in eti çok lezzetlli, şöhretli balıklarındandır. 
 • Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.
Lekeli Mercan
LEKELİ MERCAN (Pagellus bogaraveo)
 • Mandagöz mercan da denir. Ege ve Akdeniz’de yaygındır. 
 • 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular, omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. 
 • Boyu 30-50 santimetre olabilir. 
 • Hermafrodit bir balıktır. 
 • Hem erkeklik, hem de dişilik karakteri gösterir. 
 • Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. 
 • Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. 
 • Ekonomik değeri yüksektir.
Lerkit Balığı
LERKİT BALIĞI (Rutilus frisu)
 • Karadeniz’in doğu ve batısıyla Trakya’daki nehirler ve bu nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. 
 • Genelde 40-50, en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta olabilir. 
 • Küçük balıklar, kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir.
 • Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar.
 • Etinin gıda yönüyle, ekonomik değeri olduğu gibi, amatör olta avcıları için de kıymetlidir.
Levrek

LEVREK (Dicentrarhus labrax)
 • Denizlerimizdeve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hani ailesindendir. 
 • Fazla gezici olmayan levrek, yerli balıklardan sayılır. 
 • Gençken gruplar halinde, sonraları tek başırıa yaşar. 
 • Yaşam ortamı, karanlık ve kuytu yerlerdir. 
 • Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. 
 • Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek, ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve
 • 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. 
 • 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. 
 • Küçük yavru balıklarla beslenir. 
 • Ocak-mart arasında 500,000-2,000,000 yumurta dökerek, yüksek bir üreme gösterir. 
 • Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. 
 • Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.
Lipsoz
LİPSOZ (Scorpaena scrofa)
 • 50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları, sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde, bitkilerle örtülü, taşlık, çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar.
 • Bilhassa Marmara ve Ege’de çok rastlanır. 
 • Eti çok lezzetli ve yararlıdır. 
 • Et yiyen bir balık oları lipsoz, ilkbahar aylarında ürer. 
 • Yaklaşık 3,000 yumurta döker. 
 • Dikenleri çok zehirlidir.

Lüfer
LÜFER (Pomatomus saltator)
 • Gezici balıklardan oları lüfer, Karadeniz’le Ege Denizi arasında dolaşır. 
 • Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. 
 • Buna göre: boyları, 
 • 10 santimetreye kadar olanlar defneyaprağı, 
 • 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop, 
 • 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat, 
 • 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer, 
 • 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. 
 • Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı, hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. 
 • Lüfer, sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. 
 • Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. 
 • Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. 
 • Üremeleri, bahar sonu ile yaz başıdır. 
 • Kademeli olarak 60-80,000 yumurta verir. 
 • Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Malta Palamudu

MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor)
 • Eskiden gemilerin altlarında, genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen, bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. 
 • Ortalama 40 santimetre boyda olur. 
 • Sıcak ve ılıman denizleri sever; yosunlar, deniz kurtları, kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalanlarla besinlenir.
 • Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. 
 • Etinin gıda değeri yoktur.
Mavi Kefal

MAVİ-KEFAL (Chelon labrosus) Blue Mullet
 • Kefal, denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde, kıyılara yakın, denizle ilişkili nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür.
 • Denizlerimizde haskefal, altınbaşkefal, topbaşkefal, mavri kefal, dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. 
 • Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir.
 • Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler.
 • Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller, 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 binden 7 milyona kadar yumurta verirler. 
 • Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. 
 • Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir.
Mazak
MAZAK (Trigloporus lastoviza)
 • Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. 
 • Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. 
 • Ortalama 20-25, Akdeniz’de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. 
 • Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar. 
 • Biyolojik yapısı, kırlangıçla eştir. 
 • Taze olarak tüketilen eti, kırlangıç gibi yararlı ve lezzetlidir.

Melanurya
MELANURYA (Oblade melarıura)
 • Mercan ailesindendir.Marmara, Ege ve Akdeniz’in 2-3 metre sığ sularında, su yüzeyine yakınlarda, fazla göç etmeden yaşar. 
 • Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. 
 • En fazla 30 santimetreye büyür. 
 • Üremesi bahar sonuna kadar sürer; yumurtalarını denize bırakır. 
 • Mikroplanktonlarla beslenen yavrular, yaz sonunda olgunlaşır. 
 • Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve lezzetlidir. 
 • Ancak az avlanıldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir.
Mercan

MERCAN (Pagellus erythnnus)
 • Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. 
 • Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaygındır. 
 • Boyları yaklaşık 20-30, en çok 70 santimetre olabilir.
 •  Etçildir. 
 • Kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. 
 • Denizlerin taşlık, kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. 
 • Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik, hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. 
 • Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir.


Balık Çeşitleri-L-M-N-O uygulama aşamaları;

Mezgit
MEZGİT (Merlarıgius euxmus)

 • Marmara ve Karadeniz’de bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. 
 • Boyları 20-40 santimetre olabilir. 
 • Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 
 • 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. 
 • Gündüzleri yüzeylere çıkarak, hamsi, sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. 
 • Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. 
 • Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarnılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

Mığrı
MIĞRI (Conger conger)
 • 2-3 metre boydan 50-60 kilogram erişebilen, 30 yıla kadar ömrü olan, yazın sığ suların, kışın 150 metre derinliklerin taşlık, kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir balıktır.
 •  Nehirlere giremez. 
 • Sert, hareketli ve yırtıcıdır. 
 • Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. 
 • Gündüzlerini yatarak geçirip, karanlıkta avlanır. 
 • İlk ve sonbahar arası 100-150 metre derinlerde, açık denize, 3-5 milyon yumurta döker.
 • Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir.

Minakop

MİNAKOP (Umbma cirrosa)
 • Kötek balığı da denir. Bütün denizlerimizin taşlık, kayalık bölgelerinin 100-150 metreye varan derinliklerinde, dibe yakınlarında yalnız yaşar. 
 • Zaman zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. 
 • Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir. 
 • Yumuşakça, kabuklu ve kurtlarla beslenir. 
 • Yaşadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. 
 • Sert ve beyaz etinin lezzeti levreğe yaklaşır.

Mini İnci

MİNİ İNCİ BALIĞI (Phoxinus phoxinus)
 • Trakya Bölgesi’ndeki akarsularda yayılış gösterir. 7-10, en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur. 
 • Suyu berrak, oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde, su yüzeyindeki böcekler, sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yaşar. 
 • Küçük, hareketli ve kurnaz bir balıktır.
 • Mayıs-haziran arası yaklaşık 1,000 yumurtasını taşlara yapıştırır. 
 • Üreme devresinde başının üstünde inci benzeri pullar oluşur. 
 • Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır.

Müren

MÜREN (Murenea helena)
 • Merina balığı da denir. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. 
 • Etçil ve yırtıcı bir balıktır. 
 • Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup, çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. 
 • Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. 
 • Ancak, eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. 
 • Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. 
 • Üremeleri, ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer.

Noktalı İnci

NOKTALI İNCİBALIĞI (Albumus bıpunctatus)
 • Karadeniz, Trakya ve Marmara’daki akarsularda yaygındır. 
 • Boyları 9-13, en çok 16 santimetre olur. 
 • Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında, zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. 
 • Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. 
 • Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu, çakıllı sahillere bırakır. 
 • Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanı sıra, doğadaki değeri daha önemlidir.

ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus)
 • Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen, dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. 
 • Genelde 10-100, seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar. 
 • Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. 
 • Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. 
 • Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. 
 • Daha sonra yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar. 
 • Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır.

Oefoz
ORFOZ (Epinephelus guaza)
 • Hani türünden ve levrekle akrabadır. 
 • Ortalama 60-70 santimetreden 1-1,5 metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilir. 
 • Ege ve Akdeniz balığıdır. 
 • Taşlık, kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yaşar. 
 • Et oburdur. 
 • İrili, ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. 
 • Eti çok lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. 
 • Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından
 • tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir.

Orkinos

ORKİNOS (Thunnus thynnus)
 • Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. 
 • Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. 
 • Çeşitli türleri vardır.
 • Orkinos, sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. 
 • Yazın Karadeniz’e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara’ya ve oradan da Ege’ye geçerek hemen bütün
 • Akdeniz’i dolaşırlar. 
 • Bu gezilerinde saatte 40-60 kilometre hızla yol alabilirler. 
 • Genel olarak üst sularda yaşarlar. 
 • Mart-ağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. 
 • Yaşam süreleri, ortalama 15 yıldır. 
 • İhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir

Ot Sazanı

OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella)
 • Ot balığı olarak da tanımlanır. 2,000 yıldan beri Çin’de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir.
 • Anayurdu Çin’den dünyaya yayılan, bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. 
 • Ortalama 40-80 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. 
 • En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. 
 • Otobur bir balıktır. 
 • Günde ağırlığının %120’si kadar ot yer. 
 • Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır. 
 • 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120,000 yumurta verir. 
 • 6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir.
 • Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur.


.

Türk Mutfağı Pratik Bilgiler Balık çeşitleri-l-m-n-o TarifiBenzer Tarifler

Evde Yoğurt Mayalama

1.Kullanacağınız süt için paketlenmemiş alternatiflerden birini t ...

Farklı Ulusların Çorba Kültürü

Yüzyılın başında mönünün zengin tutulduğu ziyafetlerde iki çorba ...

Hangi Ot ve Baharat Hangi Balıkla Yenir

Hangi Ot ve Baharat Hangi Balıkla Yenir P { margin-bottom: ...