Balık Çeşitleri-P-R-S

Balık Çeşitleri-P-R-S
Balık Çeşitleri-P-R-S

Pratik Bilgiler » Balık Çeşitleri-P-R-S

Balık Çeşitleri-P-R-S malzemeleri;

Palamut/Torik
PALAMUT/TORİK (Sarda sarda)

 • Karadeniz ve Marmara’nın en ünlü balığıdır. 
 • Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz’e çıkıp, sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara’ya, Çanakkale’ye kadar iner.
 • Süratli ve iyi yüzücüdür. 
 • Sürü halindeki uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi, sardalya gibi balıklara saldırarak yer. 
 • 18-20° C. sularda 400,000’den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. 
 • Yetiştikten sonra büyümesine göre ;
 • küçüklerine Vanoz-Gaco, 
 • 10-25 santimetre çingene palamudu, 
 • 30-35 santimetre palamut, 
 • 40-45 santimetre kestane palamudu, 
 • 50-55 santimetre zindandelen, 
 • 55-60 santimetre torik, 
 • 60-65 santimetre sivri, 
 • 65-70 santimetre altıparmak, 
 • 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. 
 • Taze tüketimi, ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma, ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.


Papağan Balığı

PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense)
 • Ege’de seyrek, Doğu Akdeniz’de yaygın bulunan, fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ, taşlık ve bol bitkili, bazen de acı su bölgelerinde yaşayan, çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. 
 • İskaroz balığı da denir. 
 • Deniz yosunlarıyla beslenir. 
 • Yaz aylarında üreme yapar ve 812,000 yumurta verir. 
 • Sert ve yavan eti yenmez. 
 • Doğa değeri yönü ile korunmalıdır.

Papaz Balığı
PAPAZ BALIĞI (Chromis chromis)
 • Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen, dibi kayalık, mağaralı bölümlerinde yaşar.
 • Bütün denizlerimizde bulunur.
 • Boyları 12-18 santimetre olabilir.
 • Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler.
 • Planktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. 
 • Sert ve lezzetsiz eti yenmez.
 • Az bulunduğu için korunmalıdır.

Pisi Balığı

PİSİ (Pleuronectes platessa)
 • Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250-350 gram ağırlıkta olabilen, ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. 
 • Denizlerin kumlu, çakıllı diplerinde, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip, 15-18 yıla kadar yaşar. 
 • Sıcak ayları diplerde geçirip, kışın sahillere yaklaşır. 
 • Acı sulara, nehir ağızlarına kadar sokulur. 
 • Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. 
 • Üremelerini ocak-mart arasında 5-6° C. sularda yapar. 
 • 800,000-1 milyon yumurta verir.

Pullu Sazan
PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) Carp
 • 13.-14.yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan, kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. 
 • 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300,000 yumurta verir. 
 • Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1,000 gram ağırlıkta olur. 
 • Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olanlarına rastlanır. 
 • Sportif avcılığı değerlidir. 
 • Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir.

Rina
RİNA (Dasyatis pastmaca)
 • Köpekbalığı ailesinden olup, şeklen vatoza benzer. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu, çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. 
 • Boyları 150 santimetreye ulaşabilir. 
 • Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır.
 • Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara, tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. 
 • Çiftleşerek ürer. 
 • Gebelik süresi 15-18 aydır. 
 • 78 yavru yapar. 
 • Eti lezzetsizdir. 
 • Tüketim değeri yoktur. 
 • Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı, dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir.


Sardalya

SARDALYA (Sardine pilchardus)
 • Sürü halinde, yazın orta, kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. 
 • Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır.
 • Boyları, ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. 
 • Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir.
 • Karadeniz, Marmara, Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege’de bol bulunur.
 • Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir.
 • Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur.
 • Yaklaşık 20,000 yumurta verir.

Sarıağız

SARIAĞIZ (Argyrosomus regius)
 • Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık, mercan, kayalık bölgelerinde yaşar. 
 • Etçil bir balıktır. 
 • Kendinden küçük ne bulursa yer. 
 • Ortalama boyu, 50-60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. 
 • Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlanılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. 
 • Fazla gezici bir balık değildir. 
 • Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler.


Balık Çeşitleri-P-R-S uygulama aşamaları;

Sarıgöz
SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus)

 • Sparidae ailesinden bir balıktır. 
 • Boyları 50 santimetre olabilir. 
 • Anatomisi karagöze benzer. 
 • Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar.
 • Karadeniz’de az bulunur. 
 • Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. 
 • Başlıca besinleri küçük kabuklular, deniz soluncanları ve özellikle karidestir. 
 • Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz, gevrek ve lezzetlidir. 
 • Üremeleri, erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder.


Sarıkuyruk
SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Amberjack
 • Akdeniz’de yaşayan, genelde 30-50 santimetre, en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır.
 • Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır.
 • Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. 
 • Üreme devresi, bahardan yaz sonun kadardır. 
 • Eti lezzetlidir. 
 • Japonya’da bol miktarda üretimi yapılır.

Sinağrit
SİNAĞRİT (Dentex dentex)
 • Karagöz ailesinden olan sinağrit, Ege ve Akdeniz’in sert, hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. 1-1.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir.
 • Kabuklular, yumuşakçalar ve özellikle mürekkep balığı ile beslenir. 
 • Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp, yiyebilir. 
 • Yazın kıyıların taşlık, kayalık bölümlerinde, kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. 
 • İlkbahar aylarında üreme yapar. 
 • Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. 
 • Olta avcılığı da amatörler için değerlidir.


Sivriburun Karagöz
SİVRİBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo)
 • Karagöz balıkları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır.
 • Karadeniz Bölgesi’nde de rastlanır. 
 • 0-400 metre derinliklerde yaşar. 
 • Sivriburun karagöz, 35 santimetreye kadar büyüyebilen, sürü halinde yaşayan, mevsimsel olarak beslenme, üreme, kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden balıklardır. 
 • Kıyıların taşlık, çakılları arasında bitkileri ve küçük kabuklularla besinlenir. 
 • Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yaşar.


Siyah Sazan
SİYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus)
 • Çamur sazanı da denir. En çok 80 santimetre boya ulaşır. 
 • Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde, derinlerde, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. 
 • Eti lezzetlidir. 
 • Çin’de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştırılmaktadır.

Somon
SOMON (Salmo salar) Salmon
 • Anayurdu Kuzey Amerika’dan dünyaya yayılmış, üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. 
 • Boyu, ortalama 60-100 santimetre, ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. 
 • 150 santimetreye ulaşanları olur. 
 • Hızlı akarsuların, oksijeni bol temiz sularında yaşar. 
 • Doğal yetişenleri 2-3 metre yükseğe atlayıp yüzerek 2-3,000 km.’lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. 
 • Doğan yavrular, tekrar acı sulara iniş yapar. 
 • Yetişkinleri denize de uyum gösterir. 
 • Etoburdur.
 • Böcekler, sinekler, kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. 
 • Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. 
 • Ayrıca  yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. 
 • Ekonomik değeri çok yüksektir.


Sudak
SUDAK (Stizostedion fucioperca) Zander
 • Marmara, Trakya, Karadeniz ve Göller Bölgesi’nde 10-15 yıl yaşayan, 40-70 santimetreden 130 santimetre boy ve 1-5 kg’dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen; hareketli, avcılığı zevkli bir balıktır. 
 • Kendinden küçük balıklarla beslenir. 
 • Nisan-mayıs arasında 200,000-1,000,000 yumurta vererek ürer. 
 • Gündüzlerini dipte geçirip, avlanmak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. 
 • Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır.


.

Türk Mutfağı Pratik Bilgiler Balık çeşitleri-p-r-s TarifiBenzer Tarifler

Kalamondin (Citrus Mitis)

Mandalina ve kumkuat arasında bir bitkidir.Neredeyse tüm yıl boyu ...

Çerkez Peyniri

Çerkez Peyniri; Sekiz litre süt tencereye konularak kaynatılır. K ...

Menü Tasarımı

Tek, Çift ve Üçlü Panel Menü Kartlarında Müşterilerin Göz Hareket ...