Balık Çeşitleri-T-U-V-Y-Z

Balık Çeşitleri-T-U-V-Y-Z
Balık Çeşitleri-T-U-V-Y-Z

Pratik Bilgiler » Balık Çeşitleri-T-U-V-Y-Z

Balık Çeşitleri-T-U-V-Y-Z malzemeleri;

Tahta Balığı
TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna)

 • Marmara ve Trakya Bölgesi’nde ağır akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar.
 • Göllerde de yaşam gösterir. 
 • Planktonlar, küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. 
 • Mayıs-temmuz arası üreme yapar. 
 • Çok yavaş büyür. 3-5 yaşlarında 10-12, en çok 25-35 santimetre olabilir. 
 • Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. 
 • Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır.


Taşaltı Balığı

TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio)
 • Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında, taşlar arasında yaşar. 
 • Boyları ortalama 12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. 
 • Su içindeki balık yavruları, bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. 
 • Tatlı su levreği ve turna balığı için de kendisi yem olur. 
 • Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. 
 • Eti gevrek ve lezzetlidir.


Taşısıran Balığı

TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia)
 • Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin, suyu berrak, kumlu zeminlerinde yaşar. 
 • Çeşitli türleri vardır. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran, gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. 
 • Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir; bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. 
 • Nisan-haziran arası ürer; yapışkan yumurtalarını taşlara, köklere, bitki saplarına bırakır. 
 • Taşısıran balıkları, doğa dengesi yönü ile değerlidir.


Tatlısu Kaya Balığı

TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus)
 • Karadeniz’e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan, yaşamı diğer kaya balıklarıyla
 • benzerlik gösteren, boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır.
 • 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri, topluca yumurta verir. 
 • Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. 
 • Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. 
 • Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer. 
 • Doğa dengesi balığıdır. 
 • Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür.


Tatlısu Kefali

TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) Chub
 • Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı akan dere veya nehirlerde, 7-10 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1,000 gram ağırlığa erişen bir kefal türüdür.
 • Yavru safhasında küçük kurtlar, karides ve böcek yavrularıyla beslenirken, büyüyünce ot da yer. 
 • Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. 
 • Nisan-haziran arası 45-50,000 yumurta dökerek ürer. 
 • Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür.

Tatlısu Kolyoz Balığı

TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides)
 • Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar.
 • Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. 
 • Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar. 
 • 15-30 santimetre boyunda olabilir. 
 • Planktonlar, sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. 
 • Mayıs-haziran arasında 15-25,000 yumurtasını taşlık, çakıllık dere kenarlarına bırakır.
 • Yıllar öncesi “chalealbumus chalcoides İstanbulensis” türü Haliç’te Kağıthane Deresi’nde yaşardı. 
 • Etinin lezzeti, bölgesel olan bir balıktır.


Tatlısu Levreği

TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Perch
 • Kuzey bölgelerimizdeki, akarsu ve göllerle, bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yaşar. 
 • Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. 
 • Fazla göç etmez. 
 • Yumuşakçalar, küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. 
 • 7-8°C. sularda mart-haziran arası üreme yapar. 
 • Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır.


Tatlısu Sardalyası

TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi)
 • İlk kez Rusya’nın Abrau Gölü’nde bulunmuş; 1943’de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü’nde rastlanmıştır.
 • İznik Gölü’nde de yaşamaktadır. 
 • Boyları 7-8, en çok 12 santimetre olan, sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. Planktonlar, küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. 
 • 2-3 yaşlarında olgunlaşıp 10-14° C. sularda haziran-ekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer. 
 • Eti, bölgesel olarak tüketilir. 
 • Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir.


Tekir

TEKIR (Mullus surmuletus)
 • Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. 
 • Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. 
 • Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. 
 • Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. 
 • Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. 
 • Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır.
  Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.


Tirsi

TİRSİ (Alosa fallax)
 • Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi, bir karadeniz balığıdır. İstanbul Boğazı ve Marmara’da az bulunur. 
 • Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. 
 • Üreme mevsimleri ilkbahardır. 
 • Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. 
 • Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi; taze, Tuz lama ve tütsülü olarak yenir. 
 • Ekonomik değeri yüksektir.Trakonya

TRAKONYA (Trachinus draco)
 • Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. 
 • Ortalama 17-18, en çok 35-40 santimetre boya erişir. 
 • Hareketsiz bir balıktır. 
 • Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. 
 • Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. 
 • Bu nedenle dikkat edilmelidir. 
 • Denizden çıktıktan, hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. 
 • Özel olarak avcılığı yapılmaz. 
 • Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya, küçük balık ve kabuklularla beslenir. 
 • Kış aylarında derinlere çekilir. 
 • Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur.


Trakya Levreği

TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua)
 • Trakya’nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle, bunların deniz
 • bağlantılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar.
 • Boyları 18-35 santimetre olur. 
 • Kurtlar, balık yumurtaları, küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. 
 • Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. 
 • Eti lezzetlidir. 
 • Bol avlanılması doğa için yararlı olur.


Balık Çeşitleri-T-U-V-Y-Z uygulama aşamaları;

Trança

TRANÇA (Pagrus ehrenbergi)
 • Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. 
 • Ege’nin ünlü balığıdır. 
 • Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başına yaşar. 
 • Boyu 30-50, en çok 75 santimetre olur. 
 • Kış aylarında 150 metre derinlere iner. 
 • Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. 
 • Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. 
 • Hem erkek, hem de dişi karakteri gösterir. 
 • Yaz aylarında üreme yapar. 
 • Eti beyaz ve lezzetlidir. 
 • Geçmişte aşırı avlanılması, neslini çok azaltmıştır.Turna Balığı
TURNA BALIĞI (Esox lucius) Pike
 • Karadeniz’e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. 
 • Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. 
 • Tüm balıklara, hatta yaban ördeklerine saldırır. 
 • Kendi yavrularını da yediği olur. 
 • Yaşam şartları elverirse 20-25 yıl yaşar. 
 • Erkekleri en çok 100, dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür. 
 • 2-3 yaşından itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200,000 yumurta vererek üremeye başlar. 
 • Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir.
 • Spor avcılığının en namlı balıklarındandır.


Uçan Balık
UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans)
 • Güney Ege ve Akdeniz’de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. 
 • Planktonlar, omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir. 
 • Gümüş ve kefala benzer. 
 • Boyu 20-30 santimetre olabilir. 
 • Bazen büyük balıklardan kurtulmak, bazen de saatte 80 km.’yi bulan yüzme hızı gereği, su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2-13 saniye ve 50-250 m.’lik planör uçuşları yapar. 
 • Baharla yaz arasında, deniz ortasında, yumurtalarını yosun, ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak ürer. 
 • Eti lezzetlidir. 
 • Bölgesel değerlenir.


Uskumru
USKUMRU (Scomber scombrus) Mackerel
 • Genelde 25-35 santimetre olan, 40 santimetreye kadar büyüyebilen, sürüler halinde yaşayan Marmara’nın yerli balığıdır. 
 • Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan, eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru, şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan, adeta tükenmiş bir balıktır. 
 • Normalde, 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri, 350-400,000 yumurtasını denize bırakır. 
 • Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. 
 • Planktonlar, hamsi, çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. 
 • 8-10 yıl yaşar. 
 • Torik ve kofana baş düşmanıdır. 
 • Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. 
 • Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. 
 • Atlarıtik’te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır.


Üzgün
ÜZGÜN (Callionymus lyra)
 • Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. 
 • Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık; karides, yengeç, deniz kestanesi, deniz yıldızı, omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar. 
 • Sığ sulardan 300-350 metre derinliklere inebilir. 
 • Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. 
 • Etinin kıymetli olmayışı, dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur.Vatoz
VATOZ (Raja clavata)
 • Köpekbalığı ailesindendir.
 • Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. 
 • 1 m.’yi aşan boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. 
 • Uzun geziler yapmadan 15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. 
 • Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. 
 • Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. 
 • Dişileri, 10-30 yumurta verir. 
 • Eti lezzetlidir. 
 • Fakat az tutulur. 
 • Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir.
  Ekonomik değeri vardır.Yayın Balığı
YAYIN (Silunıs glarıis) Catfish
 • Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır.
 • Ortalama 1-2 m’den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir.
 • 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. 
 • Yavaş akan nehirlerde, göllerde, dipte hareketsiz yatarak yaşar. 
 • Etobur bir balıktır. 
 • Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. 
 • Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. 
 • Dişileri ağırlığına oranla kilogram başına 7,000-25,000 yumurta döker. 
 • Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. 
 • Ekonomik değeri çok yüksektir.Yazılı Hani
YAZILI HANİ (Serranus scriba)
 • Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani, kendi türünün tipik bir örneğidir. 
 • Belli bölgelerde yalnız yaşar. 
 • Levrek balığı ailesindendir. 
 • Kendinden küçük balıklar, karides gibi kabuklularla beslenir. 
 • Yaklaşık 30 metre derinlerde, belirli bölgelerde yanlız yaşar. 
 • Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden “yazılı” ismini alır. 
 • Üremeleri mayıs-haziran arasında olup cins ve türlerine göre 18-900 bin yumurta döker.Yılan Balığı
YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla) Aal
 • Erkekleri 30-50 santimetre, dişileri 45-100 santimetre olabilen; hem tatlı, hem de Tuz lu sularda yayılış gösteren bir balıktır. 
 • Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer. 
 • 8-20 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu’nda Sargossa Denizi’ne yönelirler. 
 • Burada 7-10° C. sularda yaklaşık 1,000-3,000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. 
 • Dönüşü başarabilen yavrular, tekrar acı su bölgelerine gelirler. 
 • Yırtıcı ve obur bir canlıdır.
 • Yumuşakça, kabuklular ve balıklarla beslenir. 
 • Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir.Zargana
ZARGANA (Belone belone)
 • 60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana, ortalama 18 yıl yaşar. 
 • Hamsi, çaça, çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. 
 • Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. 
 • Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. 
 • Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. 
 • Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir.
 • Eti yönünden değerlidir. 
 • İlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir.Zurna Balığı
ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus)
 • Uskumru turnası da denir.
 • Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar. 
 • Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. 
 • 20-30’lu gruplar halinde gezerler. 
 • Bilhassa Ege ve Akdeniz’de rastlanır. 
 • Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. 
 • Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber, kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. 
 • Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1,000-1,500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler.


.

Türk Mutfağı Pratik Bilgiler Balık çeşitleri-t-u-v-y-z TarifiBenzer Tarifler

Besin İşleme Yöntemleri

Besinlerin kullanım sürelerini uzatmak hem ekonomik hem de ekoloj ...

Balık Çeşitleri-K

KIRMIZI HAVUZ BALIĞI Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri ...

Yemek Pişirme Sanatı

PİŞİRME YÖNTEMLERİ:Pişirme yönteminin tespitinde yalnızca yiyeceğ ...